Gí e ní eBook

DATA
2020
NOME DEL FILE
Gí e ní.pdf
DIMENSIONE
6,39 MB
AUTORE
Ombretta Ciurnelli
Ristorantezintonio.it Gí e ní Image

Siamo lieti di presentare il libro di Gí e ní, scritto da Ombretta Ciurnelli. Scaricate il libro di Gí e ní in formato PDF o in qualsiasi altro formato possibile su ristorantezintonio.it.

DESCRIZIONE

"Gí e ní\

Gí e ní - Poeti del Parco

A Kolocɔlɔɔ syɛɛnri joo le pile i ɲiɛn syɔɔn ye ni, lee li yirigi ni sye ɲɛnɂɛnni naan wi kuugwɔli kadoɂo man?

"Gí e ní\

Una Stanza Tutta Per Me: LA PAROLA CHE NON ESISTE

Bî-seng-bu̍t-ha̍k ê Gram ní-sek-hoat (Eng-gú: Gram staining, Hôa-gí: 革蘭氏染色法) sī 1 khoán ní sè-khún ê hong-hoat, ē-tàng khu-pia̍t 2 chióng chú-iàu ê sè-khún sè-pau-piah.. Ní-sek-hoat ê miâ-chheng sī teh chí hoat-bêng-chiá Hans Christian Gram (1853-1928). I tī 1884 nî hoat-tián che lâi khu-hun hì-iām-kiû-khún (Streptococcus pneumoniae) kap ...